เอสเตท ที่แนะนำ

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM… การขาย
Kshs30,000,000

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

2 Half Acre Plots For… การขาย
Kshs38,000,000

2 Half Acre Plots For…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 1 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

20 Acres for Sale along… การขาย
Kshs600,000,000

20 Acres for Sale along…

Athi River,Kajiado,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 20 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC… การขาย
Kshs3,872,000,000

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 176 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

GALAXY GARDEN ESTATE… การขาย
Kshs1,250,000,000

GALAXY GARDEN ESTATE…

Ruiru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 100 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Madaraka House on Sale การขาย
Kshs25,000,000

Madaraka House on Sale

Madaraka,nairobi,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM… การขาย
Kshs30,000,000

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

2 Half Acre Plots For… การขาย
Kshs38,000,000

2 Half Acre Plots For…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 1 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

20 Acres for Sale along… การขาย
Kshs600,000,000

20 Acres for Sale along…

Athi River,Kajiado,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 20 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC… การขาย
Kshs3,872,000,000

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 176 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

GALAXY GARDEN ESTATE… การขาย
Kshs1,250,000,000

GALAXY GARDEN ESTATE…

Ruiru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 100 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Madaraka House on Sale การขาย
Kshs25,000,000

Madaraka House on Sale

Madaraka,nairobi,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM… การขาย
Kshs30,000,000

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

2 Half Acre Plots For… การขาย
Kshs38,000,000

2 Half Acre Plots For…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 1 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

20 Acres for Sale along… การขาย
Kshs600,000,000

20 Acres for Sale along…

Athi River,Kajiado,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 20 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC… การขาย
Kshs3,872,000,000

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 176 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

GALAXY GARDEN ESTATE… การขาย
Kshs1,250,000,000

GALAXY GARDEN ESTATE…

Ruiru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 100 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Madaraka House on Sale การขาย
Kshs25,000,000

Madaraka House on Sale

Madaraka,nairobi,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM… การขาย
Kshs30,000,000

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

2 Half Acre Plots For… การขาย
Kshs38,000,000

2 Half Acre Plots For…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 1 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

20 Acres for Sale along… การขาย
Kshs600,000,000

20 Acres for Sale along…

Athi River,Kajiado,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 20 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC… การขาย
Kshs3,872,000,000

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 176 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

GALAXY GARDEN ESTATE… การขาย
Kshs1,250,000,000

GALAXY GARDEN ESTATE…

Ruiru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 100 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Madaraka House on Sale การขาย
Kshs25,000,000

Madaraka House on Sale

Madaraka,nairobi,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM… การขาย
Kshs30,000,000

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

2 Half Acre Plots For… การขาย
Kshs38,000,000

2 Half Acre Plots For…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 1 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

20 Acres for Sale along… การขาย
Kshs600,000,000

20 Acres for Sale along…

Athi River,Kajiado,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 20 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC… การขาย
Kshs3,872,000,000

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 176 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

GALAXY GARDEN ESTATE… การขาย
Kshs1,250,000,000

GALAXY GARDEN ESTATE…

Ruiru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 100 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Madaraka House on Sale การขาย
Kshs25,000,000

Madaraka House on Sale

Madaraka,nairobi,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM… การขาย
Kshs30,000,000

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

2 Half Acre Plots For… การขาย
Kshs38,000,000

2 Half Acre Plots For…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 1 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

20 Acres for Sale along… การขาย
Kshs600,000,000

20 Acres for Sale along…

Athi River,Kajiado,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 20 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC… การขาย
Kshs3,872,000,000

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 176 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

GALAXY GARDEN ESTATE… การขาย
Kshs1,250,000,000

GALAXY GARDEN ESTATE…

Ruiru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 100 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Madaraka House on Sale การขาย
Kshs25,000,000

Madaraka House on Sale

Madaraka,nairobi,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM… การขาย
Kshs30,000,000

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

2 Half Acre Plots For… การขาย
Kshs38,000,000

2 Half Acre Plots For…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 1 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

20 Acres for Sale along… การขาย
Kshs600,000,000

20 Acres for Sale along…

Athi River,Kajiado,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 20 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC… การขาย
Kshs3,872,000,000

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 176 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

GALAXY GARDEN ESTATE… การขาย
Kshs1,250,000,000

GALAXY GARDEN ESTATE…

Ruiru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 100 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Madaraka House on Sale การขาย
Kshs25,000,000

Madaraka House on Sale

Madaraka,nairobi,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM… การขาย
Kshs30,000,000

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

2 Half Acre Plots For… การขาย
Kshs38,000,000

2 Half Acre Plots For…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 1 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

20 Acres for Sale along… การขาย
Kshs600,000,000

20 Acres for Sale along…

Athi River,Kajiado,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 20 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC… การขาย
Kshs3,872,000,000

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 176 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

GALAXY GARDEN ESTATE… การขาย
Kshs1,250,000,000

GALAXY GARDEN ESTATE…

Ruiru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 100 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Madaraka House on Sale การขาย
Kshs25,000,000

Madaraka House on Sale

Madaraka,nairobi,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM… การขาย
Kshs30,000,000

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

2 Half Acre Plots For… การขาย
Kshs38,000,000

2 Half Acre Plots For…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 1 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

20 Acres for Sale along… การขาย
Kshs600,000,000

20 Acres for Sale along…

Athi River,Kajiado,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 20 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC… การขาย
Kshs3,872,000,000

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 176 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

GALAXY GARDEN ESTATE… การขาย
Kshs1,250,000,000

GALAXY GARDEN ESTATE…

Ruiru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 100 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Madaraka House on Sale การขาย
Kshs25,000,000

Madaraka House on Sale

Madaraka,nairobi,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM… การขาย
Kshs30,000,000

A BEAUTIFUL 4 BEDROOM…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

2 Half Acre Plots For… การขาย
Kshs38,000,000

2 Half Acre Plots For…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 1 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

20 Acres for Sale along… การขาย
Kshs600,000,000

20 Acres for Sale along…

Athi River,Kajiado,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 20 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC… การขาย
Kshs3,872,000,000

176 ACRE LIMURU LAND-STRATEGIC…

Limuru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 176 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

GALAXY GARDEN ESTATE… การขาย
Kshs1,250,000,000

GALAXY GARDEN ESTATE…

Ruiru,Kiambu,Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 100 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Madaraka House on Sale การขาย
Kshs25,000,000

Madaraka House on Sale

Madaraka,nairobi,Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

 เอสเตท เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comfort consult, 2/3brs… การขาย
Kshs12,500,000

Comfort consult, 2/3brs…

Kawangware, nairobi, Kenya

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
2
3

รายละเอียด

A 4 bedroom bungalow… การขาย
Kshs4,000,000

A 4 bedroom bungalow…

Kawangware, nairobi, Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
2
4

รายละเอียด

Plot for sale in Kawangware การขาย
Kshs120,000,000

Plot for sale in Kawangware

Kawangware, nairobi, Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 0 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

Prime Flat for Sale การขาย
Kshs72,000,000

Prime Flat for Sale

Karura, nairobi, Kenya

ชนิด: ที่พัก
พื้นที่: 0 ft2
1
1

รายละเอียด

Tastefully finished… การขาย
Kshs400,000,000

Tastefully finished…

Karura, nairobi, Kenya

ชนิด: บ้าน
พื้นที่: 0 ft2
5
6

รายละเอียด

Plot for Sale in Kariobangi การขาย
Kshs5,000,000

Plot for Sale in Kariobangi

Kariobangi, nairobi, Kenya

ชนิด: ที่ดิน
พื้นที่: 0 acre
N/A
N/A

รายละเอียด

 กรอง วัตถุประสงค์

PRIME AREAS - FOR SALE


Landlords

Do you own land or a property in a prime location and are intending to sell or rent it?

Click on the fill form button below.

Top